Thẩm định giá là gì? Đặc điểm và các phương pháp thẩm định giá

11:44:06 - 13/07/2021

Thẩm định giá là một dịch vụ tư vấn tài chính không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường. Vậy thẩm định giá là gì? Đặc điểm, mục đích và các phương pháp thẩm định giá sẽ được chúng tôi tổng hợp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Thẩm định giá là gì?

Thẩm định giá
  • Theo tự điển Oxford: “Thẩm định giá là sự ước tính giá trị bằng tiền của một vật, của một tài sản”; “là sự ước tính giá trị hiện hành của tài sản trong kinh doanh”.
  • Căn cứ theo Điều 4. Luật Giá khái niệm: “Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng đánh giá và thẩm định giá xác lập giá trị bằng tiền của các loại gia sản theo quy định của cục luật dân sự phù hợp với giá thị phần tại một địa điểmthời khắc nhất định, phục vụ cho mục tiêu nhất định theo tiêu chí thẩm định giá.”
  • Theo Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam): có thể định nghĩa đánh giá giá (Valuation hay Appraisal) là việc ước tính hay xác lập giá trị của một gia tài. Hoặc đây là cách thức mà giá trị một gia sản được ước tính tại một thời khắc và một xung quanh vị trí nhất định. Hay đánh giá và thẩm định giá là một nghệ thuật hay khoa học về ước tính giá trị cho một mục đích rõ ràng và cụ thể của một tài sản cụ thể tại một thời gian, có cân nhắc đến toàn bộ tổng thể những đặc điểm của tài sản, cũng như xem xét tổng thể toàn bộ các vấn đề kinh tế căn bản của thị phần gồm có nhiều chủng loại góp vốn đầu tư chọn lựa.
  • Từ điển Wikipedia: Trong tài chính, cấu thành giá là tiến độ ước tính giá trị mà một cái gì đó có. Các thứ thường được cấu thành giá là các gia tài hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính. cấu thành giá rất có thể được tiến hành trên tài sản (ví dụ, các đầu tư trên các chứng khoán thị phần như cổ phiếu, tùy chọn, Công Ty Marketing Thương mại, hoặc gia sản vô hình chẳng hạn như bằng sáng chế và thương hiệu) hoặc trách nhiệm pháp lý (ví dụ, trái phiếu được ban hành bởi một công ty). xác định giá trị là cần thiết vì nhiều nguyên nhân như phân tích góp vốn đầu tư, lập ngân sách vốn, sáp nhập và mua lại giao dịch, giải trình tài chính, các sự kiện chịu thuế để xác lập đúng nghĩa vụ thuế, và trong tranh chấp.

Đặc điểm của thẩm định giá là gì?

Từ những định nghĩa được nêu ra ở mục 1, có thể nhận thấy thẩm định giá mang những đặc điểm sau:

Thẩm định giá (Price appraisal) là gì? Qui định chung về thẩm định giá

Chủ thể của thẩm định giá là các cá nhân, cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá.

vấn đề này có nghĩa rằng, không phải cơ quan, tổ chức triển khai ha cá nhân nào đều có thể triển khai hoạt động thẩm định và đánh giá giá mà chỉ có các cá nhân, tổ chức triển khai có chức năng thẩm định giá mới có quyền được triển khai việc đánh giá và thẩm định giá. chúng ta nhận thấy chủ thể tham dự thâm cấu thành giá phải có chức năng đánh giá và thẩm định giá, điều đó nghĩa là chủ thể phải được công nhận có chức năng thẩm định giá mới được hoạt động thẩm định và đánh giá giá, nếu không có chức năng thì kết quả đánh giá giá không còn giá trị về mặt pháp lý.

Nội dung của hoạt động thẩm định giá là xác định giá trị bằng tiền của tài sản

Như đã nói ở trên, nếu cấu thành giá là ấn cấu thành giá sản phẩm & hàng hóa Dịch vụ một cách chủ quan, áp đặt nhằm đưa hàng hóa vào lưu thông trong nền kinh tế thì đánh giá giá lại là xác lập giá trị của hàng hóa đó với nội dung là đánh giá và thẩm định hoặc đánh giá lại sản phẩm & hàng hóa hợp với thị trường tại một thời gianxung quanh vị trí nhất định. Việc xác lập giá trị là hoạt động rất khách quan, độc lập xúc tiến dựa trên các tiêu chuẩn về đánh giá và thẩm định giá. gia tài xuất hiện trên thị trường với rất nhiều đặc tính không giống nhau và việc xác lập đúng giá trị bằng tiền với đặc tính kỹ thuật được đề xuất đòi hỏi chủ thể đánh giá giá phải hiểu và chớp lấy đúng thị phần.

Thẩm định giá là gì, học thẩm định giá ở đâu? Thẩm định giá Thành Đô

Đối tượng của thẩm định giá là tài sản

gia tài là 1 khái niệm rất chung chỉ những vật, quyền thuộc sở hữu của một cá nhân, tổ chức nào đó. Như vậy, gia tài ở đây có định nghĩa nhấn mạnh quyền nắm giữ hơn là việc xác lập nó là cái gì. tuy nhiên, trên trong thực tếthẩm định và đánh giá giá, rất có khả năng xác định đối tượng được hưởng đến đa số là động sản, Bất Động Sản Nhà ĐấtCông Ty,..như vậy, những gì có thể được định giá thành tiền đều có khả năng là đối tượng của thẩm định giá. tuy nhiên những tài sản đó cũng cần phải phân phối những điều kiện kèm theo nhất định như được phép lưu thông trên thị phầnrất có thể nhận thức được sự hiện diện của gia tài bằng các phương pháp thức nhất định.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định giá gồm địa điểm, thời điểm, mục đích, tiêu chuẩn thẩm định giá.

Giá thị trường đã biến thành một vấn đề tất yếu của thị phầnbất kể sản phẩm & hàng hóa nào lưu thông trên thị trường đều bị chi phối bởi giá thị phần và không riêng gì trong khoanh vùng một quốc gia, mà còn ảnh hưởng tác động bởi giá thị phần nước ngoàithẩm định giá bị tác động bởi địa điểm và thời gian do giá thị phần biến đổi nhanh chóng tại thời điểm này, giá trị bằng tiền của gia sản có thể rất thấp nếu như nhu yếu của khách hàng giảm nhưng có khả năng thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nếu lại có sự biến đổi về nhu cầu hay sự cạnh tranh giữa các nhà cung ứngbên gần đó, giá tài sản tại nơi có giao thông vận tải thuận lợi hoặc giữa vùng này với vùng khác cũng có những sự không giống nhau nhất định. do đó, khi xác định giá trị của gia tài nên phải chú ý đến vấn đề về thời khắc và địa điểm.

Sự tác động ảnh hưởng của mục tiêu đánh giá và thẩm định giá không giống với thời gian và khu vực do ảnh hưởng tác động không phải liên đới ảnh hưởng tác động đến giá trị bằng tiền của gia tài mà nó ảnh hưởng đến người sử dụng kết quả đánh giá và thẩm định giá của cơ quan, tổ chức triển khai.

Định giá và thẩm định giá

Chức năng của thẩm định giá là gì?

có thể thấy rằng, ngày nay lĩnh vực đánh giá giá dần minh chứng và khẳng định được chức năng của mình và tính hiệu quả của nó riêng với nền kinh tế và từng đối tượng người mua. Không phải bỗng nhiên mà lĩnh vực đánh giá giá có thể trở nên nóng và tăng trưởng như hiện này, điều này là một sự chứng minh và khẳng định riêng với vai trò của thẩm định giá trong nền kinh tế của Việt Nam, biểu hiện rõ ràng là:

– đánh giá giá góp phần đảm bảo tính chính xác của sự xác lập giá trị của gia sản trong nhiều mục đích công.

– thẩm định và đánh giá giá làm giảm gánh nặng và có hạn rủi ro trong nghĩa vụ và trách nhiệm xác định giá trị tài sản của người tiêu dùng.

– thẩm định và đánh giá giá đã biến thành một phương thức xử lý sự không tương đồng giữa các bên trong tranh chấp giá trị gia sản.

– thẩm định và đánh giá giá góp phần làm minh bạch thị phầnthôi thúc sự tăng trưởng hiệu của thị phần.

Các phương pháp thẩm định giá

Trong lĩnh vực đánh giá giá thẩm định viên sử dụng ba cách tiếp cận phổ biến để đi đến kết luật giá trị của gia tài bao gồm: Cách tiếp cận từ thị trường; Cách tiếp cận từ chi phí; Cách tiếp cận từ nguồn thukhông chỉ có thế cách tiếp cận hỗn hợp được kết hợp từ cách tiếp cận thị phần và cách tiếp cận từ chi phí cũng đã được các đánh giá viên sử dụng trong từng trường đánh giá giá rõ ràng và cụ thểtương xứng các cách tiếp cận là các phương pháp đánh giá và thẩm định giá:

  • Cách tiếp cận từ thị trường tương ứng là phương pháp so sánh
  • Cách tiếp cận từ chi phí là phương pháp ngân sách tái tạo, ngân sách thay thế
  • Cách tiếp cận từ thu nhập là phương pháp vốn hóa liên đới, phương pháp dòng tài chính chiết khấu
  • Cách tiếp cận hỗn hợp là phương pháp ngân sách và phương pháp dòng vốn chiết khấu

Thẩm định giá là gì, mục đích thẩm định giá? Thẩm định giá Thành Đô

Để lựa chọn cách tiếp cận và phương pháp thẩm định và đánh giá giá phù hợpthẩm định và đánh giá viên luôn phải căn cứ vào: mục đích đánh giá và thẩm định giá; Đặc điểm của loại hình tài sản đánh giá giá; Mức độ sẵn có, độ tin cậy của những tin tức, số liệu thu thập trên thị phần. Vì một gia sản rất có thể có nhiều phương pháp thẩm định giá khác nhau. Mỗi phương pháp thẩm định và đánh giá giá cho ra một mức giá chỉ dẫn, hoặc nhiều mức giá chỉ dẫn. Các mức giá chỉ dẫn sẽ được thẩm định viên cân nhắc, phân tích, thống nhất để tìm được một mức định giá ước tính cuối cùng của gia sản thẩm định và đánh giá.

Trên đây là tất cả các kiến thức về thẩm định giá là gì mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình định giá tài sản. 

Nguồn: http://condohotelphuquoc.com.vn/

icon formĐĂNG KÝ TƯ VẤN

-->


icon userCHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Liên hệ với nguyễn tuấn

Mr Tuấn
Chủ Tịch CTy Địa Ốc 5 Sao

Mobile: 0914.80.6776

Email:nguyentuan@gmail.com

Liên hệ với Yến Nhi

Yến Nhi
Giám Đốc đồng sáng lập

Mobile: 090.107.8868

Email:yennhi@gmail.com

Liên hệ với Thu Thủy

Thu Thủy
Giám Đốc đồng sáng lập

Mobile: 0934.225.979

Email:nguyenthuy@gmail.com

Copyright © 2015 Hệ thống căn hộ khách sạn Condotel Phú Quốc